Thành lập DN trong nước
   Thành lập DN nước ngoài
   Thay đổi nội dung ĐKKD
   Dịch vụ khắc dấu
   Dịch vụ kế toán - thuế
   Cài đặt phần mềm kế toán
   Phục hồi dữ liệu kế toán
   Thiết kế Logo
   Thiết kế Website

   Cần biết về đăng ký DN
   Các vấn đề về thuế

   Giảm thiểu thiệt hại
   10 cách tiết kiệm chi phí


   Thông Tư Số 60/2007/TT-BTC
   Thông tư Số 61/2007/TT-BTC
   Thông tư 153/2010/TT- BTC
   Nghị định 102/2010/NĐ-CP

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

 CHỨNG KHOÁN


 HỖ TRỢ

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

Online:  
DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ
      Sau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh và Đăng ký thuế với con dấu, Doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau: Thiết lập hồ sơ pháp lý thuế ban đầu nộp tại chi cục thuế Quận/huyện, nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở để mua hoá đơn VAT. Báo cáo kê khai thuế hàng tháng. Viết sổ sách kế toán hàng tháng và lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm.

     A. DỊCH VỤ THIẾT LẬP HỒ SƠ PHÁP LÝ THUẾ BAN ĐẦU

    
Hồ sơ khai thuế ban đầu rất quan trọng đối với doanh nghiệp mới thành lập, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Do trong quá trình khai thuế bắt buộc Doanh nghiệp phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc kỳ kế toán năm.

     B. BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG


     Báo cáo thuế hàng tháng là một phần rất quan trọng của Doanh Nghiệp, việc lập báo cáo thuế chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị của ban giám đốc và tạo điều kiện tốt cho việc quyết toán cuối năm sau này . Chính vì thế chúng tôi xin cung cấp cho quý doanh nghiệp giải pháp về thuế - kế toán một cách chuyên nghiệp

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn. Nếu trễ hạn sẽ bị phạt theo thông tư số 61/2007/TT-BTC.

      C. DỊCH VỤ VIẾT SỔ SÁCH KẾ TOÁN - BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

     
Hệ thống sổ sách kế toán  là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp.  Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo  kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán

   Công việc viết sổ sách kế toán

     Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán , bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau: 
   - Sổ nhật ký chung,  số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả...
   - Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..
   - Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

   Công việc quyết toán thuế

        Công ty Tân Bảo An sẽ lập biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK 2.5.3 của Tổng Cục thuế gồm:
   - Bảng cân đối kế toán.
   - Bảng cân đối số phát sinh.
   - Thuyết minh báo cáo tài chính.
   - Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
   - Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
   - Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
   - Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

 

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ KẾ TOÁN

(GIÁ CHƯA BAO GỒM 10% THUẾ GTGT)

 

I.                I.  DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG:

 

SỐ LƯỢNG HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ

 GIÁ/THÁNG
(Đồng)

Không phát sinh hoá đơn

    300.000

Từ 01---> 05 hoá đơn

    400.000

Từ 06---> 20 hoá đơn

    500.000

Trên 21 hoá đơn

    700.000

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý

    300.000


  
               II. 
DỊCH VỤ HẠCH TOÁN, IN (VIẾT) SỔ SÁCH KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN THUẾ:

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

SỐ LƯỢNG HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ

GIÁ/THÁNG
(Đồng)

A. Thương Mại
Tư Vấn
Dịch Vụ

Từ 1 --> 10 hoá đơn

500.000 --> 700.000

Từ 11 --> 20 hoá đơn

 800.000 --> 1.200.000

Từ 21 --> 30 hoá đơn

1.500.000 --> 1.800.000

Từ 31 hoá đơn trở lên

Từ 2.000.000

B. Xây dựng dân dụng
Lắp đặt, sửa chữa nhà
Xây dựng cầu đường

Từ 01 --> 03 hợp đồng xây dựng

1.000.000 --> 1.500.000

Từ 04 --> 06 hợp đồng xây dựng

2.000.000 --> 2.500.000

Từ 07 --> 09 hợp đồng xây dựng

3.000.000 --> 3.500.000

Từ 10 hợp đồng xây dựng trở lên

Từ 4.000.000

C. Sản xuất,

chế biến, gia công

Từ 1 --> 10 hoá đơn

  700.000 --> 1.200.000

Từ 11 --> 20 hoá đơn

1.700.000 --> 2.200.000

Từ 21 --> 30 hoá đơn

2.500.000 --> 3.000.000

Từ 31 hoá đơn trở lên

Từ 3.500.000

 


            III.  DỊCH VỤ KẾ TOÁN KHÁC:

STT

NỘI DUNG

GIÁ

1

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Tuỳ theo thực tế

2

           Hoàn chỉnh hệ thống sổ sách cũ

Tuỳ theo thực tế

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức kế toán; Thiết lập cụ thể hệ thống kế toán cho đơn vị

Call

4

Cài đặt phần mềm kế toán

Call

5

Phục hồi dữ liệu kế toán

Call

 


Bảng giá này có giá trị từ 01/11/2010 đến ngày 01/07/2011

 Tư vấn thành lập DN

Tư vấn lao động-bảo hiểm

Tư vấn kế toán - thuế

Tư vấn kế toán - thuế

Call me!

Call me!
HOTLINE
0903 192 699 DỊCH VỤ KHÁC - ĐỐI TÁC