Thành lập DN trong nước
   Thành lập DN nước ngoài
   Thay đổi nội dung ĐKKD
   Dịch vụ khắc dấu
   Dịch vụ kế toán - thuế
   Cài đặt phần mềm kế toán
   Phục hồi dữ liệu kế toán
   Thiết kế Logo
   Thiết kế Website

   Cần biết về đăng ký DN
   Các vấn đề về thuế

   Giảm thiểu thiệt hại
   10 cách tiết kiệm chi phí


   Thông Tư Số 60/2007/TT-BTC
   Thông tư Số 61/2007/TT-BTC
   Thông tư 153/2010/TT- BTC
   Nghị định 102/2010/NĐ-CP

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

 CHỨNG KHOÁN


 HỖ TRỢ

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

Online:  
 THÔNG TIN / 
Tin đăng ngày: 26/12/2011 
Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 V/v giảm 30% thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 08/2011/QH13

Giải pháp v thuế tháo g khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Thông Tư 154 quy đnh chi tiết v vic gim 30% s thuế TNDN phi np đi vi doanh nghip nh và va và doanh nghip s dng nhiu lao đng trong lĩnh vc sn xut, gia công, chế biến và gim 50% s thuế TNDN phi np phát sinh t ngày 01/07/2011 đến hết ngày 31/12/2011 đi vi thu nhp ca hot đng kinh doanh cung ng sut ăn ca cho công nhân ca doanh nghip có hot đng cung ng sut ăn.

Theo Thông Tư 154, trường hp doanh nghip đã np đ 100% s thuế phi np ca các quý 1, 2, 3 năm 2011 thì s thuế phi np ca quý 4/2011 được bù tr li 30%, phn còn li ( nếu có ). Trường hp doanh nghip chưa bù tr hết thì được bù tr tiếp vào Quyết toán thuế năm 2011. Trường hp chưa bù hết thì được bù tr tiếp cho các loi thuế khác hoc lp h sơ xin hoàn thuế.

Thông tư 154 cũng hướng dn chi tiết vic kê khai min thuế TNCN trong 5 tháng cui năm 2011, công thc tính s thuế TNCN được min ca năm 2011.

 

Thông tư 154 có hiu lc k t ngày 26/12/2011 và được thc hin theo Ngh quyết 08/2011/QH13 ca Quc hi.

Xin xem chi tiết
Thông tư 154/2011/TT-BTC trong file đính kèm.

 
 Bản tin khác


Tư vấn thành lập DN

Tư vấn lao động-bảo hiểm

Tư vấn kế toán - thuế

Tư vấn kế toán - thuế

Call me!

Call me!
HOTLINE
0903 192 699 DỊCH VỤ KHÁC - ĐỐI TÁC